اطمینان از کیفیت آب در پرورش شترمرغ

عوامل مصرف آب:

آب در پرورش شترمرغ  نه تنها برای پرندگان بلکه برای مزارع نیز حیاتی است. در برخی از مزارع پرورش شترمرغ از آب برای کاهش دمای هوا از طریق سیستم های خنک کننده تبخیری و مه پاش استفاده می شود. شترمرغ ها می توانند خود را خنک کنند ، آنها این کار را با نفس نفس زدن انجام می دهند. اما برای انجام این کار باید آب بیشتری مصرف کنند. آب برای رشد و نمو مناسب ضروری است.

 در شترمرغ، آب برای متابولیسم، انتقال مواد مغذی، تنظیم دمای بدن و روانکاری مفاصل و عملکرد اندام ها حیاتی است. تحقیقات نشان می دهد که بین مصرف خوراک و آب رابطه قوی وجود دارد، به طوری که می توان از مصرف آب به عنوان شاخصی برای عملکرد گله استفاده کرد. هنگامی که آب خوری ها به طور مساوی در پن ها توزیع نمی شوند، رقابت برای غذا و فضای آب افزایش می یابد و می تواند عملکرد شترمرغ را کاهش دهد و منجر به تولید ضعیف تخم ، کاهش رشد و کاهش راندمان خوراک شود.


 سن، دما و روشنایی بر مصرف آب تاثیر می گذارد:

با افزایش سن، شترمرغ آب بیشتری مصرف می کند اما اب مصرفی آنها نسبت به وزن بدن کاهش می یابد. هنگامی که دمای محیط بالا باشد، پرندگان آب بیشتری مصرف می کنند. در واقع، در صورت بروز استرس گرمایی، مصرف ممکن است دو برابر و حتی سه برابر شود. در تحقیقاتی مشخص شد که مصرف آب خنک در روز های گرم سال ،عملکرد جوجه های شترمرغ ها را بهبود می بخشد. در مناطقی که در زمستان دمای هوا کاهش می یابد، مصرف آب نیز کاهش می یابد و باید برای این که مصرف آب در سطح ایده آل حفظ شود آب با دمای مناسب در اختیار پرنده قرار گرفته تا به مصرف اب تشویق شود.

یکی دیگر از عواملی که بر مصرف آب تأثیر می گذارد، برنامه روشنایی مزرعه است. در مزارع با برنامه روشنایی مناسب، مصرف آب در حد مطلوب می باشد.


کیفیت بسیار مهم است :

خوشبختانه، شترمرغ ها به آب آشامیدنی با کیفیت انسانی نیاز ندارند. اگرچه این پرندگان برای آشامیدن به آب استریل نیاز ندارند، اما آب آلوده نیز مناسب نیست. کیفیت پایین آب بر عملکرد پرنده تأثیر می گذارد. کیفیت پایین آب می تواند در هضم اختلال ایجاد کند و بر عملکرد کلی تأثیر بگذارد. همچنین می‌تواند مانع از اثربخشی واکسن‌ها و داروهایی شود که از طریق خطوط آب داده می‌شوند. با این حال، اغلب اوقات، کیفیت پایین آب مشکلات غیرمستقیم ایجاد می کند، که می تواند تأثیر منفی بر رشد و تولید مثل داشته باشد.


تست منظم :

کیفیت آب مزرعه با آزمایش های دوره ای منظم بررسی شود. آزمایشگاه‌ها نمونه‌ها را از نظر عواملی که بر طعم، سختی و سمیت تأثیر می‌گذارند، ارزیابی خواهند کرد. این عوامل عبارتند ازPH ،بار باکتری، کدورت، رنگ، کل مواد جامد و سختی آنها ،آهن، منگنز، نیترات و ترکیبات سمی را آزمایش خواهند کرد.

 

 


منبع : واحد تحقیق و توسعه بهین پرور
تعداد بازدید:285
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است