دسته بندی مقالات : پرورش شترمرغ و مدیریت آن
پادکست دوره نگهداری شترمرغ مولد – قسمت اول

در این پادکست دوره نگهداری یا دوره استراحت مولد را از زوایای مختلف بررسی می کنیم.
پادکست جابجایی و انتقال شترمرغ – قسمت دوم

در ادامه پادکست جابجایی و انتقال شترمرغ از مزارع پرورشی، به تاثیرات حمل و نقل و جابجایی بر کیفیت گوشت و نکاتی در رابطه با وسیله حمل و نقل شترمرغ پرداخته شده است.
پادکست جابجایی و انتقال شترمرغ – قسمت اول

چگونه می شود تلفات و آسیب های فیزیکی هنگام جابجایی شترمرغ ها به کشتارگاه و یا انتقال آن ها از مزرعه ای به مزرعه دیگر را کاهش داد؟
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است