ارتباط انسان و شترمرغ

 در طبیعت جوجه شترمرغ در بدو تولد با مادر خود مواجه می شود و فضای امن و دور از استرس لانه را به همراه شترمرغ ماده تجربه می کند. با صنعتی شدن پرورش شترمرغ و جایگزینی دستگاه های جوجه کشی، جوجه شترمرغ مسئول فارم را به عنوان مادر (رهبر) خود تلقی می کند.

  در سالهای گذشته آسایش و رفاه شترمرغ و تاثیر آن بر روی سلامت، وزن گیری، تولید و ... مورد توجه محققین قرار گرفته است. ایجاد محیطی به دور از استرس و ارتباط مناسب انسان با شترمرغ در مزرعه مسئله مهمی است که در مدیریت مزرعه باید در نظر گرفته شود. در این مطالعه اثر زمان حضور انسان در ارتباط با جوجه شترمرغ ها از بدو تولد بررسی شده ، در ادامه به نتایج این مطالعه در مورد ارتباط حضور انسان با وزن گیری، میزان کلی مرگ و میر در سه ماه، سیستم ایمنی، پاسخ به استرس های مختلف و ... پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط بیشتر انسان با جوجه شترمرغ ها (علاوه بر زمان عادی که صرف دان ریختن و پر کردن و تمیز کردن آبخوری و دانخوری ها می شود) موجب افزایش رشد و وزن گیری ،کاهش مرگ و میر و بهبود عملکرد سیستم ایمنی شده است. به ویژه وقتی با جوجه ها تماس فیزیکی برقرار شده بود این اثرات قوی تر گزارش شده است.

 همچنین اثرات حضور فیزیکی انسان بر پاسخ جوجه شترمرغ ها به استرس های مختلف از قبیل پرکنی نیز بررسی شد که نتایج بدست آمده نشان دهنده‌ی تاثیر مثبت آن بر کاهش استرس بود. همچنین میزان کورتیزول پایین(هورمونی که در زمان استرس افزایش می یابد) در پر جوجه ها نشان دهنده ی حضور فیزیکی بیشتر انسان با گروه مورد آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود.

 همچنین جوجه شترمرغ ها می توانند با افراد نیز آشنا شوند و هنگامی که با یک فرد ثابت در تماس باشند عملکرد بهتری نشان می دهند. جوجه های ماده ای که در طول زندگی خود در تماس بیشتر با افراد بودند و تماس فیزیکی بیشتری با آنها داشتند بعد از ورود به دوره تولید در سن 2 سالگی تعداد بیشتری تخم تولید کردند.

به طور کلی، نتایج نشان می‌دهد که تعاملات ملایم انسانی با جوجه‌های شترمرغ می‌تواند در کاهش حساسیت به استرس فیزیولوژیکی در مراحل بعدی زندگی مفید باشد و توانایی شترمرغ‌ها را برای تشخیص بین دسته‌های آشنا و ناآشنا تسهیل کند. شرکت بهین پرور اماده مشاوره در زمینه پرورش شترمرغ به علاقه مندان عزیز می باشد.

 

 


منبع : واحد تحقیق و توسعه بهین پرور
تعداد بازدید:497
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است