اثرات مخرب سموم قارچی خوراک شترمرغ بر سیستم ایمنی

بررسی اثرات مخرب سموم قارچی خوراک شترمرغ بر سیستم ایمنی

مایکوتوکسین یا سموم قارچی خوراک شترمرغ به دلایل مختلفی از جمله نگهداری این خوراک در محیط گرم و مرطوب به وجود می آیند. اهمیت این سموم به قدری است که در صورت مصرف پرنده، باعث بروز بیماری های شایع شتر مرغ شده و سلامت پرنده را تهدید می کند.

 

سموم قارچی خوراک شترمرغ و سیستم ایمنی

 

سیستم ایمنی و سموم قارچی خوراک شترمرغ

مایکوتوکسین ها در دان شترمرغ می توانند اثرات منفی بر سیستم ایمنی شترمرغ بگذارند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

از بین بردن یکپارچگی دستگاه گوارش

سلول های لایه اپی تلیوم (خارجی ترین لایه) دستگاه گوارش، اولین سد دفاعی در برابر عوامل آسیب زننده مثل سموم قارچی هستند. مایکوتوکسین ها می توانند باعث تخریب و افزایش نفوذپذیری این سد دفاعی و ورود عوامل آسیب رسان به داخل سلول های روده شوند.

کاهش زنده مانی سلول های روده

مایکوتوکسین باعث کاهش تکثیر و طول عمر سلول های دستگاه گوارش می شوند.

کاهش تولید واسطه های التهابی

مایکوتوکسین موجب کاهش توان سلول های دستگاه گوارش در تولید سایتوکاین می شود. سایتوکاین ها مولکول هایی هستند که از سلول های مختلف در بدن ترشح می شوند و در تنظیم سیستم ایمنی نقش دارند.

آفلاتوکسین که مهمترین و رایج ترین سم قارچی در شترمرغ می باشد بر سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی پرنده تاثیر منفی دارد. نتایج تحقیقات نشان داده است که این سم باعث کاهش سایتوکاین های التهابی می شود. سایتوکاین های التهابی باعث پیشبرد روندهای التهابی که یک پاسخ دفاعی هستند می شوند.

تریکوتسن ها مثل DON با تاثیر بر مسیرهای آنزیمی و سیگنالینگ داخل سلولی در گلبول های سفید، در عملکرد آنها اختلال ایجاد می کنند. همچنین سایر سلول های سیستم ایمنی مثل ماکروفاژها، لنفوسیت های B و سلول های Natural killer به این سم قارچی حساس هستند.

مطالعات نشان داده اند که DON باعث افزایش مرگ برنامه ریزی شده سلولی (Apoptosis) در سلول های سیستم ایمنی و کاهش تولید آنتی بادی در پی استفاده از واکسن می شود.

گزارش شده است که توکسین قارچی به نام فومونیزین باعث عدم تعادل در تولید سایتوکاین در لنفوسیت های T می شود. همچنین چنانچه همزمان فومونیزین و DON در خوراک پرنده وجود داشته باشد می تواند اثرات مخرب یکدیگر را تشدید کنند.

 

در مقاله توکسین قارچی به یکی دیگر از سموم قارچی فومونیزین پرداختیم

 

اسید های آلی در دستگاه گوارش با تاثیر بر باکتری های مضر باعث مرگ آن ها می شوند، یکی از سموم قارچی به نام "اکراتوکسین" در دستگاه گوارش باعث کاهش تولید استیک اسید و بوتیریک اسید و از این طریق باعث کاهش قدرت دفاعی دستگاه گوارش در مقابل عوامل بیماری زا می شوند.


منبع : واحد تحقیق و توسعه بهین پرور
تعداد بازدید:1458
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است